Website Nhôm Kính Miền Bắc là gì?

Website Nhôm Kính Miền Bắc được xây dựng dựa trên những nhu cầu của khách hàng về nhôm kính như sửa chữa, gia công, thiết kế,.... Đồng thời là nơi kết nối, trao đổi kĩnh nghiệm giữa các nhà bán và nhà thầu và cũng là nơi kéo gần khoảng cách giữa khách hàng với người bán cùng nhà thầu hơn.

Làm sao để đăng ký thông tin trên website?

Để thuận tiện cho người dùng thì các nhà bán và nhà thầu có thể đăng ký trực tiếp trên website, online hoặc đăng ký trực tiếp tại văn phòng.

- Đối đăng ký trên website : người dùng cần khai báo đầy đủ các thông tin theo hướng dẫn, không bỏ trông ô để các thông tin được hiển thị chi tiết và đầy đủ nhất

- Đối với đăng ký online : chuyên viên tư vấn sẽ hướng dẫn cụ thể từng bước và lấy thông tin trực tiếp

- Đối với đăng ký tại văn phòng : người dùng cũng sẽ phải khai báo chi tiết và chính xác các thông tin để đăng trên website

Đăng ký thông tin nhà bán, nhà thầu trên website có mất phí không?

Mọi thông tin đăng ký của nhà thầu và nhà bán trên Website Nhôm Kính Miền Bắc là hoàn toàn miễn phí. Người dùng và người đăng ký trên website không mất bất kỳ khoản chi phí nào. 

Làm sao để liên hệ với người bán?

Hệ thống Website Nhôm Kính Miền Bắc luôn cập nhật các thông tin của người bán và các nhà thầu trên trang chủ nên khách hàng có nhu cầu có thể tìm kiếm trực tiếp ngay trên website qua thanh cụ tìm kiếm hoặc trên các tab danh mục ở trang đầu tiên.

Có những sản phẩm và dịch vụ nào có thể tìm kiếm trên website?

Vì website được xây dựng chuyên về mảng nhôm kính nên khách hàng có thể tìm kiếm các thông tin và vấn đề liên quan đến nhôm kính, sắt thép từ thiết kế, thi công, sửa chữa,.... đến tìm mua nguyên vật liệu.